Dạng Bu lông

Showing all 3 results

vít bịt đường nước trong khuôn

Vít bịt là linh kiện dùng ở các đầu nước nước, hoặc lỗ ren để chặn nước hay chặn chi tiết nào đó trong khuôn