Dạng Bu lông

Hiển thị tất cả 3 kết quả

vít bịt đường nước trong khuôn

Vít bịt là linh kiện dùng ở các đầu nước nước, hoặc lỗ ren để chặn nước hay chặn chi tiết nào đó trong khuôn